آتشکده نیاسر کاشان


آتشکده ها : آتشکده ها و پرستشگاه ها آیین و سنتی چندین هزار ساله دارد که برخی از اونها در معرض دید و پرستش همگانی اختصاص داشت و برخی دیگر تنها در دسترس موبدان بود و برای نگهداری آتش مقدس به کار میرفت.

آتشکده بسیار قدیمی ساسانی واقع در ارتفاعات بخش نیاسر در 35 کیلومتری شمال غرب شهرستان کاشان بر بلندی صخره ای مرتفع به نام تالار نیاسر و در کنار چشمه ی آبی به همین نام قرار دارد.
به عقیده آندره گدار اولین معبد و آتشکده ای که به وسیله ی ساسانیان که در رواج دین و آیین رزتشتی تلاش زیادی داشته اند در ایران شکل گرفته توسط یک معمار کاشانی در نیاسر ساخته شده .