هواپیماها فاصله‌ها را در دنیای امروز بسیار کم کرده‌اند و افراد به سرعت از شهری به شهر دیگر می‌روند. اما آیا تا به حال فکر کرده‌اید در دنیای امروز یک ویروس با چه سرعتی می‌تواند در همه دنیا پخش شود؟

در دنیای امروز،‌ فاصله‌ها به نوعی بسیار کم شده است. از دنیای مجازی و اینترنت که بگذریم،‌ پروازهای فراوان و قطارهای سریع‌السیر، انتقال انسان‌ها از بخشی به بخش دیگر کره زمین را بسیار ساده و سریع ساخته‌اند.